Wanneer uw inkomen valt onder de Nederlandse belastingwetgeving kunt u profiteren van een fiscaal voordeel. De hypotheekrente die u heeft betaald voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning is maximaal 30 jaar aftrekbaar. Hierna vervalt het voordeel en is het niet meer mogelijk om nog rente af te trekken.

 

Besluit u tijdens de looptijd uw hypotheek over te sluiten dan blijft de afgesproken periode van 30 jaar gehandhaafd. Sluit u voor een verbouwing een nieuwe lening af dan geldt voor het extra geleende bedrag een nieuwe periode van 30 jaar.

 

Voordeel kunt u ook halen uit het eigenwoningforfait van uw hoofdverblijf. Het eigenwoningforfait is een percentage (meestal 0,75%) van de WOZ-waarde van uw woning en wordt door de belastingdienst gezien als inkomsten uit uw woning. De WOZ-waarde wordt jaarlijks door uw gemeente vastgesteld. In veel gevallen is de hypotheekrenteaftrek echter hoger dan het eigenwoningforfait. Dit levert u dan een belastingteruggave op. Het is mogelijk om maandelijks of jaarlijks de belastingteruggave te laten uit betalen.

 

Voor meer informatie over uw situatie, neem contact op met Dennis Reijnhout of André Hennissen.