WOZ waarde

Jaarlijks stelt uw gemeente de waarde vast van alle onroerende zaken binnen haar gemeentegrenzen. Dit wordt ook wel de WOZ-waarde genoemd. Als eigenaar van een woning of een bedrijfspand krijgt u ieder jaar een WOZ-beschikking toegestuurd. De waarde die is vastgesteld is vervolgens van invloed op een aantal belastingen, waaronder de onroerendezaakbelasting, de inkomstenbelasting en de waterschapsbelasting. Door een te hoge WOZ-waarde betaalt u dus te veel belasting.

 

Belangrijk is dat de WOZ-waarde een reëel bedrag is voor de woning die u bezit. Bent u niet tevreden over uw beschikking, neem dan contact op met Previcus. Deze organisatie controleert kosteloos uw beschikking op onjuistheden en helpt u gratis met het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente. Bij 91 % van de ingediende bezwaarschriften is de WOZ -waarde door de werkzaamheden van WOZpunt verlaagd: klik hier voor meer informatie.

 

Ondernemers

Ook voor ondernemers die een bedrijfspand bezitten of huren is de WOZ-waarde van belang. Ook hier kan Previcus om gratis advies worden gevraagd. Laat medewerkers het aanslagbiljet van de gemeente controleren. De WOZ-waarde van bedrijfsonroerend goed wordt gebruikt voor de bodemwaarde en bepaalt mede hoeveel u mag afschrijven.

Bij bedrijven kan een verlaging van de WOZ-waarde dus al snel financieel voordeel opleveren.

 

Erfgenamen

De belastingdienst kijkt naar de WOZ-waarde om de erfbelasting te berekenen. Erft u een woning dan is de WOZ-waarde dus van belang. Hoe lager deze waarde, des te minder erfbelasting hoeft u te betalen.

 

Mocht u in het verleden een huis uit een erfenis hebben ontvangen dan adviseren wij u altijd contact op te nemen met Previcus. Zij kunnen de mogelijkheden bekijken om alsnog een verzoek in te dienen om de WOZ-waarde te verlagen. Mocht dit verzoek worden gehonoreerd dan kan het voordeel al snel oplopen tot enkele duizenden euro’s. Elke erfgenaam kan onafhankelijk van de andere erfgenamen bezwaar aantekenen.

 

Meer informatie over bezwaar aantekenen WOZ