Mijn favorieten

WOZ waarde

Ieder jaar stelt de lokale overheid de WOZ-waarde vast van alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen. Als eigenaar van een woning of een bedrijfspand krijgt u jaarlijks een WOZ-beschikking toegestuurd. Belangrijk is dat de WOZ-waarde een reëel bedrag is voor de woning die u bezit.
 
De waarde die is vastgesteld is van invloed op een aantal belastingen, waaronder de onroerendezaakbelasting, de inkomstenbelasting en de waterschapsbelasting. Door een te hoge WOZ-waarde betaalt u dus te veel belasting.
 
Bent u niet tevreden over uw beschikking, neem dan contact op met Previcus. Deze organisatie controleert kosteloos uw beschikking op onjuistheden en helpt gratis met het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente.
 
Bij 91% van de ingediende bezwaarschriften is de WOZ-waarde door de werkzaamheden van Previcus verlaagd.
 
Ondernemers
De WOZ-waarde is ook voor ondernemers die een bedrijfspand bezitten of huren van belang. Ondernemers kunnen Previcus ook om gratis advies vragen en het aanslagbiljet van de gemeente laten controleren.
 
De WOZ-waarde van bedrijfsonroerendgoed wordt gebruikt voor de bodemwaarde en bepaalt mede hoeveel u mag afschrijven. Bij bedrijven kan een verlaging van de WOZ-waarde financieel voordeel opleveren.
 
Erfgenamen
De belastingdienst berekent op basis van de WOZ-waarde de erfbelasting. Erft u een woning dan is de WOZ-waarde van belang. Hoe lager de waarde, des te minder erfbelasting betaalt u.
 
Heeft u in het verleden een huis uit een erfenis ontvangen, neem dan contact op met Previcus. Zij bekijken de mogelijkheid om alsnog een verzoek in te dienen om de WOZ-waarde te verlagen.
 
Wordt dit verzoek gehonoreerd dan kan het voordeel oplopen tot duizenden euro’s. Elke erfgenaam kan, onafhankelijk van de andere erfgenamen, bezwaar aantekenen.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring