Algemene voorwaarden & overige downloads

Algemene voorwaarden & overige downloads

Algemene Voorwaarden & overige downloads

Op de diensten en werkzaamheden die de VeTeBe Groep verricht zijn onze algemene voorwaarden en/of de vergelijkingskaart van toepassing. Hierin wordt de verhouding tussen de VeTeBe Groep en de opdrachtgever(s) beschreven.

De algemene voorwaarden en/of vergelijkingskaart zijn van toepassing op alle door VeTeBe BV en VeTeBe Hypotheken BV gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door VeTeBe Bv en VeTeBe Hypotheken BV gesloten overeenkomsten waarbij de VeTeBe Groep verplicht is tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.

Je kunt onze Algemene Voorwaarden, de vergelijkingskaart en overige stukken hieronder downloaden. Heb je na het lezen nog vragen, of wil je nadere informatie, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag.

Downloads:

Algemenen voorwaarden particulieren
Algemene voorwaarden bedrijfsonroerendgoed (BOG)
Vergelijkingskaart
Privacyverklaring

VeTeBe
VeTeBe